BIM team

ArchiCAD 20 - poziom podstawowy

Szkolenie dla architektów i projektantów wnętrz rozpoczynających pracę w BIM. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił sporządzać projekty w programie ArchiCAD, a znajomość podstaw modelowania BIM ułatwi indywidualne poszerzanie wiedzy i szersze wykorzystanie możliwości BIM.

Szkolenie zapozna Państwa z wszystkimi podstawowymi funkcjami ArchiCADa:

 • Podstawy technologii BIM
 • Tworzenie i opisywanie trójwymiarowego modelu projektu
 • Sposoby automatycznego uzyskania dokumentacji rysunkowej m.in. przekrojów i elewacji
 • Dokumentacja rysunkowa
 • Zestawienia informacji o budynku
 • Trójwymiarowa prezentacja projektu

Uczestnicy szkolenia otrzymują Międzynarodowy Certyfikat Graphisoft.

ArchiCAD 20 - poziom zaawansowany

W pakiecie zaawansowanym przedstawiamy narzędzia wykraczające poza podstawowe wykorzystanie programu ArchiCAD do sporządzania dokumentacji. Moduły można realizować niezależnie i łączyć w dowolne pakiety.

Modelowanie zaawansowane

Zagadnienia uzupełniające szkolenie podstawowe, obejmujące następującą tematykę:

 • zarządzanie bibliotekami, własne obiekty parametryczne
 • narzędzia: kształt, powłoki, profile złożone, siatka - teren
 • przegroda strukturalna - tworzenie przekryć i ścian kurtynowych

Praca zespołowa i współpraca międzybranżowa

Zagadnienia związane z pracą nad dużymi budynkami w wielobranżowych zespołach projektowych. Pozwala maksymalnie wykorzystać możliwości BIM i podnieść efektywność pracy oraz jakość projektów. Podczas szkolenia przedstawione zostaną:

 • narzędzia komunikacji zespołowej
 • zarządzanie rewizjami projektu
 • podział dużych projektów na moduły
 • system pracy grupowej Teamwork
 • wymiana informacji projektowych z branżami

 Szkolenia indywidualne

Czas trwania16h / 1600zł netto Czas trwania8h / 1200zł netto Czas trwania4h / 800zł netto Zapisz się

Używasz starszej wersji ArchiCADa i chciałbyś ją lepiej wykorzystać?
Nie pasują Ci sztywne terminy lub zakres szkoleń?
Wolisz spotkania "w cztery oczy"?

Szkolenia indywidualne to:

 • Elastyczne terminy
 • Program szkolenia zawsze dopasowany do Twoich potrzeb
 • Możliwość przeprowadzenia szkolenia z wcześniejszych wersji ArchiCADa

 Harmonogram

W najbliższym czasie szkolenia prowadzimy w trybie indywidulanym lub w uzgodnionych terminach dla grup (min. 2 osoby) zorganizowanych.
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestniczenia w danym szkoleniu.
Z pewnością znajdziemy dogodny dla Państwa termin i formę szkolenia.

Szkolenia

Nauczymy Cię jak skutecznie wykorzystać BIM w Twojej pracy

Doświadczeni dydaktycy z BIMteam skutecznie przygotują Twój zespół do pracy w BIM i wykorzystania w pełni jego zalet. Tematyka szkoleń i terminy mogą być w sposób elastyczny dostosowane do Waszych potrzeb.

 Wdrożenia systemów BIM

Jak pracujemy?

Wdrożenie BIM realizowane przez BIMteam to dokładnie przemyślany i opisany projekt, którego cele i strategia wynikają z analizy potrzeb i możliwości pracowni. Dzięki indywidualnemu podejściu minimalizujemy ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń oraz zapewniamy nieprzerwaną pracę zespołu i utrzymanie wysokiej jakości Waszych projektów w okresie wdrożenia.

Cena kompleksowego wdrożenia określana jest indywidualnie i obejmuje:

 • analizy wstępne
 • przygotowanie projektu wdrożenia
 • modernizację infrastruktury informatycznej
 • zakup i instalacji oprogramowania BIM
 • przeniesienie standardów pracowni do środowiska BIM
 • przeszkolenie zespołu do pracy w BIM
 • wsparcie w początkowym okresie pracy.

Zapytaj o usługę

 Opieka serwisowa

Dla kogo?

Naszych kolegów architektów nie pozostawiamy bez wsparcia podczas samodzielnej pracy w BIM. Z własnego doświadczenia wiemy jak istotna jest pomoc w rozwiązywaniu problemów projektowych na etapie szerszego poznawania narzędzi BIM.

W czym możemy Ci pomóc?

Oferujemy opiekę serwisową w różnym zakresie - od telefonicznego rozwiązywania problemów po kompleksową obsługę zarówno oprogramowania BIM jak i całego procesu projektowego oraz infrastruktury informatycznej.

Może być ona połączona z oferowanym przez nas unikalnym systemem utrzymania jakości projektu, realizowanym w oparciu o analizę poprawności modeli BIM, zgodności ze standardami pracowni i koordynacją projektów branżowych.

Zapytaj o usługę

 Opracowanie standardów BIM

Przechodząc na BIM nie musisz rezygnować z wieloletniego dorobku pracowni w zakresie istniejących standardów takich jak np. szablony arkuszy, style tekstu, linii, grubości piór, indywidualne opisy i oznaczenia. Zapewniamy implementację stosowanych rozwiązań w nowym środowisku BIM.

Kiedy?

Przygotowanie standardów jest możliwe na każdym etapie pracy i umożliwia utrzymanie wysokiej jakości i spójności projektów. Przystępując do realizacji nowego projektu warto poświęcić chwilę na przemyślenie planowanych rozwiązań. Wszystkie te działania wykonamy za Was, co pozwoli Wam skoncentrować się na najprzyjemniejszym zadaniu - projektowaniu.

Zdefiniowanie standardów w pracowni umożliwia również wdrożenie oferowanego przez BIMTeam systemu utrzymania jakości w oparciu o automatyczną ocenę projektów BIM.

Zapytaj o usługę

Wdrożenia

Pomożemy Twojej pracowni wkroczyć w świat technologii BIM

Wdrożenie BIM to gruntowna zmiana filozofii pracy w Twoim zespole. Sukces zależy od wielu czynników i wymaga ponadstandardowego zaangażowania, zarówno ludzi jak i środków finansowych. BIMteam pomaga zoptymalizować ten proces, aby Twoja pracownia mogła w pełni docenić zalety pracy w BIM.

Modelowanie BIM

Oferujemy szybkie i dokładne wykonanie modeli BIM na podstawie różnych materiałów źródłowych od tradycyjnej dokumentacji papierowej, poprzez dokumentację cyfrową 2D aż do inwentaryzacji BIM budynków istniejących.

Powstałe modele BIM mogą być podstawą dalszej pracy projektowej, stanowić referencyjny model branżowy, służyć kontroli i koordynacji dokumentacji 2D i BIM, a także zostać wykorzystane jako baza informacji o istniejącym budynku (FM).

W trakcie modelowania na bieżąco kontrolujemy jakość pracy, korzystając z opisanych poniżej zaawansowanych narzędzi automatycznej oceny i utrzymania jakości projektów realizowanych w BIM.

Zapytaj o usługę

 Analiza poprawności modelu BIM

Od jakości i spójności zawartych w modelu BIM informacji zależy poprawność podejmowanych decyzji. Usługa oceny modelu BIM bazuje na automatycznej, a więc wolnej od ludzkich błędów, analizie modelu BIM w różnych obszarach: struktury modelu, zgodności z normami, standardami i wymaganiami oraz relacjami pomiędzy modelami branżowymi. Do skorzystania z oferty zapraszamy wszystkie osoby i instytucje wykorzystujące modelowanie BIM - biura projektowe, inwestorów i wykonawców.

Cyklicznie powtarzany proces oceny stanowi podstawę systemu zapewnienia jakości w pracowni i może dotyczyć wszystkich realizowanych projektów. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu - z przyjemnością zaprezentujemy Państwu cały proces na wybranym przykładzie w trakcie prezentacji.

Zapytaj o usługę

 Analiza energetyczna budynków

Zastosowanie technologii BIM umożliwia łatwą ocenę energetyczną projektowanego budynku na każdym etapie zaawansowania projektu.

Przeprowadzana analiza służy ocenie zgodności projektu z wymaganiami energetycznymi budynków lub może być wykorzystywana do podejmowania wielu decyzji projektowych lub ustaleń z inwestorem.

Zapytaj o usługę

 Ocena poprawności projektów wielobranżowych

Ocena poprawności projektów wielobranżowych stanowi kompilację powyższych usług i ma na celu kompleksową i niezależną analizę projektu pod kątem koordynacji poszczególnych branż, jego zgodności z normami, przepisami oraz wymaganiami zamawiającego.

Dla kogo?

Taka analiza może być przeprowadzona również dla projektów wykonanych w technologii 2D CAD - w takim przypadku wykorzystujemy modelowanie BIM w celu stworzenia wirtualnego budynku na podstawie przekazanej dokumentacji.

W zakresie merytorycznej oceny projektów współpracujemy z doświadczonymi pracowniami projektowymi.

Zapytaj o usługę

Usługi

Współpracujemy z pracowniami projektowymi z całej Polski

Oferujemy szeroki wachlarz usług wspomagających projektowanie w BIM. Mając na uwadze ograniczone możliwości czasowe naszych klientów oraz złożoność wielu procesów projektowych proponujemy wsparcie w zakresie modelowania i analizy poprawności modeli BIM oraz koordynacji projektów branżowych.

Porozmawiajmy o Twoim kolejnym projekcie w BIM!

BIMteam Paweł Przybyłowicz

Biuro i sala szkoleniowa
Budynek Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, lok. 219 w oficynie
00-659 Warszawa

Siedziba: ul. Gorlicka 6/83, 02-130 Warszawa

+48 602 211 989
biuro@bimteam.pl
szkolenia@bimteam.pl

* Wszystkie pola są wymagane